Artikel 1. Preambule

De huidige voorwaarden worden gesloten tussen, enerzijds, Centr'Auto-Bricobel SA. ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België onder het nummer BE 0446 093 694 en gelegen aan de Rue de Couillet 209A Chatelet hierna onder de handelsnaam "Centr'Auto Bricobel" en, ten tweede, diegenen die een aankoop doen via de website "www.centr-auto.be", hierna "de gebruiker" genoemd.

1.1 Identificatie

Bedrijfsnaam: Center'Auto Bricobel SA.

Inschrijving bij de Kruispuntbank van Belgische Vennootschappen onder het nummer BE 0446 093 694

Commercieel bord: Centr'Auto Bricobel

Website: www.pro-centr-auto.be

E-mail: centrauto@skynet.be

De koper wordt hieronder gedefinieerd als zijnde het bedrijf of de ondertekenaar en de huidige verkoopvoorwaarden. De algemene voorwaarden van de verkoop uitsluitend van toepassing op alle verkopen via de website, zowel voor eigen rekening en in naam van zijn kiezers.

1.2 Algemeen

Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment en zonder kennisgeving door de verkoper worden gewijzigd, waarna de wijzigingen van toepassing zijn op alle volgende bestellingen.

De partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend onder dit contract vallen, met uitzondering van de voorwaarden die eerder op de site beschikbaar waren.

Als een voorwaarde zou falen, zou dit worden geacht te worden beheerst door de praktijken die van kracht zijn in de sector van de verkoop op afstand waarvan de bedrijven hun hoofdkantoor in België hebben.

De niet-uitvoering van een of meer bepalingen van deze voorwaarden mag nooit worden gezien door de klant / koper als een afstand van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden hebben tot doel de voorwaarden van de verkoop tussen de verkoper en de gebruiker, het bestellen van diensten of producten, door middel van de betaling en levering te bepalen.

Zij regelen alle stappen die nodig zijn voor het plaatsen van de bestelling en het bijhouden van de bestelling tussen de contracterende partijen.

Elke gebruiker van niet in het bezit van een klant op locatie nummer moet een inschrijvingsprocedure te volgen waardoor hij te verkrijgen, vervolgens een klantnummer.

Informatie over catalogi, prijslijsten, websites, notities, etc. worden uitsluitend ter informatie gegeven en kunnen als zodanig zonder voorafgaande kennisgeving door de verkoper worden gewijzigd.

In elk geval impliceert de uiteindelijke validatie van de bestelling de aanvaarding ervan, in zijn geheel en tegen de aangegeven prijs, door de gebruiker.

Aanbiedingen zijn geldig binnen de limiet van de optieperiode die is ingesteld op één week vanaf de datum van de aanbieding, tenzij anders bepaald in deze aanbieding.

Deze validatie is de moeite waard om te ondertekenen en uitdrukkelijke acceptatie van alle bewerkingen die op de site worden uitgevoerd.

Artikel 2. Terminologie

De diensten die Centr'Auto Bricobel op haar website aanbiedt, worden hierna de "producten" genoemd, elke persoon die wenst te profiteren van de producten en die heeft voldaan aan de algemene verkoopvoorwaarden, wordt hierna een "klant" genoemd, waarbij elke onderneming gemandateerd "www.centr-auto.be" om een ​​product dat erbij hoort op haar site te verkopen, wordt een "leverancier" genoemd, elke bestelling die door een klant onder de gegeven voorwaarden wordt gedaan, wordt hierna "de bestelling" genoemd.

Artikel 3. Registratie van persoonsgegevens

Elke natuurlijke of rechtspersoon die zich registreert tijdens een bezoek aan de website "www.centr-auto.be" als potentiële contractspartij van Centr'Auto Bricobel communiceert door zijn persoonsgegevens te registreren bij Centr'Auto Bricobel.

Registratie houdt expliciet in dat de identificatiegegevens kunnen worden verwerkt in het gegevensbestand van "www.centr-auto.be". Alleen wettelijke of natuurlijke personen die volledige rechtsbevoegdheid hebben en kunnen handelen, kunnen zich registreren.

Tijdens het registratieproces ontvangt de natuurlijke of rechtspersoon een ID-nummer en kiest hij een wachtwoord dat is gevalideerd door Centr'Auto Bricobel en deze informatie wordt bevestigd door een samenvattende e-mail naar de klant te sturen.

De klant is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, de beveiliging en het daadwerkelijke gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord.

Elk gebruik van de ID en het wachtwoord van een bepaalde klant wordt verondersteld te zijn gedaan door die klant.

Centr'Auto Bricobel kan het onmogelijk maken om de gebruikersnaam en het wachtwoord tijdelijk of permanent te gebruiken, als blijkt dat de klant één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet naleeft.

De verwerking van deze persoonlijke gegevens in het gegevensbestand Centr'Auto Bricobel vindt plaats met het oog op klantenbeheer, orderbeheer, leveringen, facturering van materiële en immateriële diensten, bewaking van solvabiliteit, adverteren door profilering, gepersonaliseerde verwerking en marketing.

Artikel 4. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (wet van 8 december 1992)

Beginselen met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens.

In principe vindt toegang tot informatie die beschikbaar is op of via de site plaats zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, zoals naam, postadres, e-mailadres ...

Bij wijze van uitzondering, om extra diensten te verkrijgen (verzoek om informatie, reservering, lidgebied, abonnement op een nieuwsbrief ...) is het mogelijk dat persoonlijke informatie, voornamelijk contactinformatie, bij de gebruiker wordt opgevraagd. . In dit geval wordt de gebruiker van tevoren op de hoogte gebracht en worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn 2002/58 / EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Concreet betekent dit dat:

Uw persoonlijke gegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de doeleinden die werden aangegeven op het moment van verzamelen.

U hebt te allen tijde het recht op toegang tot en rectificatie van deze gegevens en het recht om bezwaar aan te tekenen, om de juistheid ervan te verifiëren en om fouten met betrekking tot hen te corrigeren. Doorloop klantbeheer om uw contactgegevens te bewerken.

Gebruik voor statistische doeleinden van informatie met betrekking tot navigatie.

Wanneer u de site bezoekt, verzamelen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens:

* het IP-adres dat aan u is toegewezen wanneer u verbinding maakt;

* de datum en tijd van toegang tot de site;

* de pagina's geraadpleegd;

* het type browser dat wordt gebruikt;

* het platform en / of besturingssysteem dat op de pc is geïnstalleerd;

* de zoekmachine en de zoekwoorden die worden gebruikt om de site te vinden.

Deze informatie wordt uitsluitend bewaard om het aantal bezoekers in de verschillende delen van de site te meten en verbeteringen aan te brengen.

Gebruik van cookies. Om uw browsen op de site te vergemakkelijken en om het technisch beheer te optimaliseren, kan "www.centr-auto.be" zo nu en dan nodig zijn om "cookies" te gebruiken.

Een "cookie" is een klein stukje informatie dat wordt opgeslagen door een website in de internetbrowser van uw computer. Deze "cookie" kan worden opgehaald tijdens een volgend bezoek aan dezelfde site. De "cookie" kan niet worden gelezen door een andere website, alleen degene die deze heeft gemaakt. De site gebruikt "cookies" voor administratieve doeleinden om bijvoorbeeld uw voorkeuren voor bepaalde soorten informatie op te slaan, waardoor u niet telkens hetzelfde toetsenbord hoeft te herhalen tijdens elk bezoek aan onze site.

De meeste "cookies" werken alleen tijdens een sessie of bezoek. Geen van hen bevat informatie waardoor u waarschijnlijk telefonisch, per e-mail of per post wordt benaderd.

U kunt uw browser ook zo configureren dat u steeds wordt geïnformeerd wanneer u een "cookie" maakt of om registratie ervan te voorkomen.

Artikel 5. Prijsvoorwaarden.

Alle productinformatie, zoals verzending en garantie, evenals prijzen staan ​​vermeld in de betreffende productbeschrijving.

De verkoopprijs van elk product op de website van Centr'Auto Bricobel wordt uitgedrukt in euro's. Dit is het

een prijs inclusief btw (indien van toepassing) en alle kosten (Recupel of andere), exclusief eventuele bezorgkosten en aanvullende garantie.

De prijzen die verschijnen op uw bestelling na de validatie en registratie zijn stevig en definitief: als de prijzen een paar dagen na de bestelling vallen, kunnen we u in geen geval compenseren voor het verschil; als de prijzen stijgen, doen we er alles aan om u tegen de prijs te leveren die is vastgesteld op de dag van de bestelling.

Verkopen zonder T.V.A. aan niet-T.V.A. Zijn alleen mogelijk in de mate dat ondersteunende documenten eerder zijn geproduceerd.

Het bedrag van de bezorgkosten wordt automatisch berekend volgens elke bestelling; het staat op de samenvatting van uw bestelling, vóór de definitieve registratie.

De door de koper betaalde prijs, hierna de totale prijs genoemd, wordt ook uitdrukkelijk als zodanig vermeld bij het plaatsen van de bestelling zelf.

Als u vragen heeft over de prijsvoorwaarden, hoeft u alleen een e-mail te sturen naar

centrauto@skynet.be

Artikel 6. Levering: tarieven en voorwaarden.

De bezorgkosten zijn € 40 voor de volgende landen:

Duitsland
Oostenrijk
België
Bulgarije
Cyprus
Kroatië
Denemarken
Spanje
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
Italië
Litouwen
Letland
Luxemburg
Malta
Nederland
Polen
Portugal
Tsjechische Republiek
Roemenië
UK
Slowakije
Slovenië
Suede

Voor professionals mogelijkheid van 2 leveringen per dag op aanvraag.

Artikel 7. Algemene voorwaarden.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. In het geval van een offerte, blijft het aanbod 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven.

7.1 Beschrijving van de producten

Onze producten zijn professionele auto-onderdelen en accessoires.

7.2 Beschikbaarheid van producten

Neem contact met ons op om te weten te komen of uw product op voorraad is.

7.3 Importbeperkingen

Het is uw verantwoordelijkheid om de plaatselijke autoriteiten van uw land op de hoogte te stellen van eventuele beperkingen op de invoer of het gebruik van de producten of diensten die u wilt bestellen.

U erkent dat de producten technologie en software kunnen bevatten die onderworpen zijn aan de exportcontrolewetten van de Verenigde Staten en de Europese Unie en de wetten van het land waarin ze worden geleverd of gebruikt.

Je moet deze wetten respecteren. Producten mogen niet worden verkocht, verhuurd of overgedragen aan beperkte gebruikers of landen, of worden gebruikt voor massale vernietiging of genocide.

U moet verwijzen naar de geldende voorschriften, die regelmatig variëren afhankelijk van de producten.

7.4 Stappen om het contract te sluiten

Bij het plaatsen van de eerste bestelling via internet, moeten alle nieuwe klanten een "klantaccount" aanmaken; een

Login ("login") en een wachtwoord zal worden aangevraagd.

Tijdens elke orderbevestiging wordt u doorgestuurd naar uw account via een beveiligde verbinding die de inhoud van uw bestelling herinnert.

Uw bestelling wordt pas definitief vastgelegd na informatie over de verschillende informatie en uiteindelijke validatie. Wanneer u de bestelling registreert door een betaalmethode te selecteren, wordt de verkoop geacht te zijn afgesloten (overeenkomst over de goederen en de prijs).

Het in aanmerking nemen van uw bestelling wordt bevestigd door een e-mail te sturen die automatisch door onze website wordt gegenereerd naar het e-mailadres dat is opgegeven bij het maken van het klantaccount.

De contractuele informatie zal uiterlijk op het moment van levering het onderwerp zijn van een bevestiging die deze informatie bevat. Centr'Auto Bricobel behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te annuleren of te weigeren van een klant waarmee een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling.

7.5 Annulering van de bestelling

De bestelling op onze site wordt automatisch geannuleerd als de betaling niet is ontvangen.

Om een ​​bestelling te annuleren, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen per e-mail of telefoon met vermelding van de naam van de factuur op de bestelling en het bestelnummer.

Wanneer de bestelling is voorbereid, kan de annulering alleen worden gedaan door een weigering van uw kant van het pakket, ZONDER OPEN, verzonden door bPost.

Het is voor professionals duidelijk dat geen enkele unilaterale annulering van hun bestelling zal worden geaccepteerd zonder de instemming van Centr'Auto Bricobel en dat de orders die rechtstreeks door de koper worden verzonden of die door de vertegenwoordigers van de verkoper worden doorgegeven niet binden de verkoper alleen wanneer deze schriftelijk zijn aanvaard

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden.

  • Rembours
  • Bancontact ter plaatse
  • Vooruitbetaling

Neem voor professionals contact met ons op.

Artikel 9. Herroepingsrecht.

De consument heeft het recht om de verkoper zonder sanctie en zonder opgave van reden binnen 14 werkdagen vanaf de dag na de dag van levering van het product af te zien van de aankoop.

Centr'Auto Bricobel heeft niet gereageerd op de verklaring van afstand door de koper tenzij de originele verpakking van het product intact was, vooral als de verzegeling en het product zelf niet werden gebruikt of beschadigd.

De kennisgeving van de koper moet plaatsvinden via ons online formulier, in uw klantengedeelte. Bij deze gelegenheid en wanneer de koper heeft voldaan aan de deadline zoals beschreven in de bovenstaande paragraaf, krijgt hij een retourautorisatienummer. In het geval van teruggave van pakketten en na Centr'Auto Bricobel hiervan binnen de hierboven aangegeven termijnen per e-mail op de hoogte te hebben gesteld, zijn de kosten van het terugzenden van het pakket altijd voor rekening van de klant. De klant zal worden gevraagd om de geretourneerde artikelen met de grootste zorg te beschermen.

In het geval van onrechtmatige teruggaven, behoudt Centr'Auto Bricobel zich het recht voor om een ​​volgende bestelling te weigeren.

Als u vragen hebt over de vrijwaringprocedure, stuurt u eenvoudig een e-mail naar

centrauto@skynet.be

Artikel 10. Garanties.

Overeenkomstig artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek heeft de koper als bedoeld in artikel 1649 bis van het Burgerlijk Wetboek (dwz een "particuliere" consument in de zin van deze bepaling) recht op een wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het tijdstip van levering van de goederen en dat verschijnt binnen een periode van twee jaar vanaf de datum van uitgifte. Onder voorbehoud van het vermoeden bedoeld in artikel 1649 quater § 4 van het Burgerlijk Wetboek ("het gebrek aan overeenstemming dat verschijnt binnen een termijn van 6 maanden na de uitgifte wordt verondersteld te bestaan ​​op het tijdstip van levering"), behoort het tot de koper om aan het einde van deze periode van 6 maanden tot het einde van het 2e jaar het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming op het moment van levering te bewijzen.

De koper moet de geregistreerde verkoper binnen een periode van 2 maanden vanaf de dag dat de koper het gebrek heeft geconstateerd, per aangetekend schrijven op de hoogte brengen van het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming. Bij niet-naleving van deze tijdslimiet, zal de koper de mogelijkheid worden ontnomen om een ​​beroep te doen op de garantie.

In het geval dat we formeel de gegrondheid van een claim hebben erkend, verbinden we ons ertoe om zo snel mogelijk het deel van ons aanbod dat als defect wordt beschouwd, te vervangen.

In het geval van zichtbare schade (glasbreuk, gebrek, enz.), Is de klant verplicht om een ​​reservering onmiddellijk na levering uit te drukken en, bij gebrek aan een dergelijke reservering, zal een dergelijke klacht niet langer worden ontvankelijk. De klant moet ook binnen 5 dagen na levering onverwijld schriftelijk kennisgeving doen aan Centr'Auto-Bricobel SA.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Het bedrijf, onder de handelsnaam Centr'Auto Bricobel SA., Heeft voor alle stadia van toegang tot de site, het bestelproces, de levering of daaropvolgende diensten, een middelenverbintenis.

De verantwoordelijkheid van Centr'Auto Bricobel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of enige schade die inherent is aan het gebruik van het internet, met inbegrip van een onderbreking van de dienst, externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen, of feitelijk gekwalificeerde overmacht. , volgens de jurisprudentie.

Centr'Auto Bricobel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, hetzij tastbaar of ontastbaar, die zou kunnen voortvloeien uit een storing of verkeerd gebruik van de verkochte producten. Hetzelfde geldt voor eventuele wijzigingen in producten die het gevolg zijn van leveranciers. De verantwoordelijkheid van Centr'Auto Bricobel is in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet worden verweten dat er sprake is van eenvoudige fouten of weglatingen die mogelijk zijn gebleven ondanks alle voorzorgsmaatregelen die zijn genomen in de presentatie van de producten.

Centr'Auto Bricobel kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens een klant of een derde voor indirecte schade, bedrijfsverlies, winst of omzet die op welke manier dan ook heeft plaatsgevonden.

Zonder beperking van de voorgaande leden, zal de aansprakelijkheid van Centr'Auto Bricobel onder deze algemene voorwaarden een bedrag gelijk aan de bedragen betaald of betaalbaar in de transactie die aanleiding geeft tot de genoemde aansprakelijkheid, ongeacht de oorzaak of het formulier, niet overschrijden. de betreffende actie.

Centr'Auto Bricobel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van de gesloten overeenkomst in geval van niet-beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van het product, overmacht, verstoring of gehele of gedeeltelijke staking inclusief postdiensten en vervoermiddelen en / of communicatie, overstroming, vuur.

Centr'Auto Bricobel verbindt zich ertoe de informatie die door klanten op de site wordt verstrekt niet bekend te maken aan derden. Deze zijn vertrouwelijk. Ze zullen worden gebruikt door haar interne diensten voor de verwerking van uw bestelling en alleen om de communicatie te versterken en te personaliseren, inclusief brieven / e-mails informatie en in de context van personalisatie van de site volgens de voorkeuren van gebruikers. Centr'Auto Bricobel kan geconsolideerde statistieken over zijn klanten, verkopen, handelspatronen en informatie op de site verstrekken aan vertrouwde derde partijen, maar deze statistieken zullen geen persoonlijke gegevens bevatten.

Centr'Auto Bicobel verkoopt, verkoopt of verhuurt geen informatie over zijn klanten aan derden.

Artikel 12. Auteursrecht

Juridische informatie - Gebruiksvoorwaarden van de website

Het gebruik van de site is onderworpen aan de naleving van de algemene voorwaarden zoals hierboven beschreven. Door deze site te bezoeken, verklaar je deze gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard, zonder voorbehoud.

Kwaliteit van informatie en service, beperking van aansprakelijkheid.

De hyperlinks op de portaalsite van Centr'Auto Bricobel en de doorverwijzing van gebruikers naar andere websites houden Centr'Auto Bricobel niet aan de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites. De klant zal zich aan zijn gebruiksvoorwaarden houden.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-outs, illustraties en andere elementen van de site zijn auteursrechtelijk beschermd of, in het geval van databases, door een specifiek recht. Al deze elementen zijn het eigendom van Centr'Auto Bricobel of, in voorkomend geval, een derde partij van waaruit Centr'Auto Bricobel de vereiste autorisaties heeft verkregen.

Tenzij anders bepaald, kan de tekstuele of numerieke informatie die op de site wordt weergegeven kosteloos worden gebruikt, mits de bron wordt vermeld en alleen voor gebruik dat niet commercieel of publicitair is. Door tegens, elke commerciële of reclame reproductie van deze informatie, evenals alle vormen van gebruik en reproductie van andere elementen van de site, zoals grafische lijn, afbeeldingen, geluiden of computertoepassingen, zijn strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. Elke aanvraag hiertoe moet worden gericht aan het management van Centr'Auto Bricobel.

Hyperlinks naar de site maken

Centr'Auto Bricobel machtigt de creatie zonder voorafgaand verzoek van oppervlaktekoppelingen die verwijzen naar de startpagina van de portaalsite of naar een andere pagina in zijn geheel.

Anderzijds, het gebruik van alle technieken om de portaalsite geheel of gedeeltelijk op een internetsite te plaatsen, ook al is deze slechts gedeeltelijk de exacte oorsprong van de informatie of kan er verwarring ontstaan ​​over de oorsprong van de informatie. , zoals inlijsten of inlinten, vereist de schriftelijke toestemming van Centr'Auto Bricobel. Elke aanvraag hiertoe moet worden gericht aan het management van Centr'Auto Bricobel.

Artikel 13. Integraliteit

In het geval dat een van de clausules van dit contract nietig zou zijn door een wijziging van wetgeving, regelgeving of een rechterlijke uitspraak, kan dit op geen enkele manier invloed hebben op de geldigheid en naleving van de huidige algemene voorwaarden van verkoop.

Artikel 14. Duur

Deze voorwaarden zijn van toepassing tijdens de duur van de online aangeboden diensten door

Centr'Auto Bricobel.

Artikel 15. Bewijs

De geautomatiseerde gegevens die in de computersystemen van het bedrijf en zijn partners worden bewaard onder redelijke veiligheidsvoorwaarden, worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

De voorwaarden op deze site zijn uitsluitend van toepassing op leveringen in de Belgische en Luxemburgse gebieden. Items verkocht door Centr'Auto Bricobel voldoen aan de beschrijving en presentatie van de gegevens in de catalogus. Ondanks al onze voorzorgsmaatregelen kunnen fouten in deze catalogus terechtkomen. In elk geval konden we ons als gevolg hiervan niet verloven.

Artikel 16. Opslag en archivering van transacties

Het archiveren van inkooporders en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame ondersteuning, om te corresponderen met een getrouwe en duurzame kopie.

Artikel 17. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting zal de klant eerst contact opnemen met Centr'Auto Bricobel voor een minnelijke oplossing. Anders zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Charleroi bevoegd, ongeacht de plaats van levering en de geaccepteerde betaalwijzen.

Onze site maakt gebruik van cookies.